Słowem wstępu…

Witamy Cię na stronie internetowej naszej wspólnoty. Cieszymy się, że możemy Cię tutaj gościć. Wierzymy, że ta strona będzie miejscem gdzie znajdziesz odpowiedzi na zadawane przez Ciebie pytania w kwestiach dotyczących Boga i Kościoła..

Kościół Chrześcijańskokatolicki powstał jako odpowiedź na wyzwania pozostawione przez niepodzielony Kościół pierwszego tysiąclecia. Jesteśmy Kościołem chrześcijańskim, który oddaje cześć Bogu poprzez siedem sakramentów. Jesteśmy Kościołem otwartym na dialog z innymi wspólnotami, “abyśmy byli jedno” (J 17, 21).

Jako Kościół stoimy wiernie na straży prawd objawionych w Piśmie Świętym, postanowień i deklaracji sformułowanych przez Sobory Ekumeniczne w Nicei, Konstantynopolu, Efezie i Chalcedonie. Więcej na temat wiary naszego Kościoła znajdziesz w dokumentach które znajdziesz na naszej stronie.

Tradycja Kościoła

Po wyodrębnieniu się Kościoła Chrześcijańskokatolickiego ze struktur ukraińskiego prawosławia i zorganizowaniu wspólnoty w odrębne wyznanie, Kościół Chrześcijańskokatolicki zaczął nawiązywać kontakty z Kościołami starokatolickimi z Włoch oraz Kanady, które uznają depozyt pierwotnego Kościoła – na wzór Kościołów Starokatolickich zrzeszonych w Unii Utrechckiej.

Unia Utrechcka została utworzona 24 września 1889 roku, jako związek niezależnych starokatolickich Kościołów. Podstawowym dokumentem doktrynalnym wspólnoty starokatolickiej jest ” Deklaracja Utrechcka Biskupów Kościołów Starokatolickich” określająca, że jej sygnatariusze zachowują “wiarę starego Kościoła, tak jak wyrażona ona została w ekumenicznych symbolach i w powszechnie uznanych dogmatycznych orzeczeniach Soborów ekumenicznych niepodzielonego Kościoła pierwszego tysiąclecia”. Deklaracja odrzuca m.in. watykańskie dekrety z 18 lipca 1870 roku o nieomylności i uniwersalności jurysdykcji papieża. Członkowie Unii Utrechckiej zachowują starokościelną zasadę św. Wincentego z Lerynu z 430 r. “Trzymamy się tego co wszędzie, co zawsze, co przez wszystkich było wyznawane”.

Kościół Chrześcijańskokatolicki przyjął dokument doktrynalny wspólnoty “Deklaracja Kościoła Chrześcijańskokatolickiego w sprawie wiary, tożsamości i nauczania” w którym określone są zasady wiary, wykładnia tożsamości religijnej i administracyjnej Kościoła oraz nauczania.

Odwiedź nasze wspólnoty!

Nasz Kościół jest otwarty na wszystkich, dlatego zapraszamy Cię do odwiedzenia naszych wspólnot. Jednakże przed przybyciem zapoznaj się z poniższymi informacjami które pozwolą Ci się dobrze przygotować do pierwszej wizyty:

Eucharystia (Komunia Święta) jest zarezerwowana dla ochrzczonych, wyznających wiarę w rzeczywistą obecność Chrystusa w konsekrowanym chlebie i winie. W szczególności, przed przyjęciem Komunii, przystępujący proszony jest o zastanowienie się nad swoim życiem i pogodzenie się z Bogiem przez sakrament spowiedzi (powszechnej (lub jeżeli czuje taką potrzebę – indywidualnej), jeżeli pozostaje w stanie grzechu ciężkiego. Osoby odwiedzające po raz pierwszy nasze Misje i chcące uczestniczyć w Liturgii Eucharystycznej, proszone są o rozmowę z duchownym przed Liturgią, aby omówić sposób przyjmowania Eucharystii (w naszym Kościele Eucharystia udzielana jest pod dwoma postaciami).

Zgodnie z tradycją Kościołów Zachodnich chleb który konsekrujemy to chleb niekwaszony, który składa się z mąki pszennej i wody. Jeśli nie tolerujesz glutenu, porozmawiaj z duchownym, aby poprosić o chleb o niskiej zawartości glutenu lub inną opcję.

Musisz mieć świadomość, że niedzielna Liturgia w naszych wspólnotach lokalnych trwa około 1,5 godziny. 

Jesteśmy katolikami którzy czerpią doświadczenie i inspirację ruchu starokatolickiego , dlatego że nasz Kościół i jego działalność opiera się na opiera się na starodawnych katolickich zasadach wiary i moralności. Zasady te zawarte są w księgach Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu oraz dogmatach i tradycji niepodzielonego Kościoła, które zostały określone na pierwszych siedmiu Soborach Powszechnych. Pomimo zbieżności nazw, nasza wspólnota nie jest powiązana z Kościołem Chrześcijańskokatolickim w Szwajcarii czy Chrześcijańsko-katolickim Kościołem w Niemczech. Nasz Kościół po staniu się samodzielnym wyznaniem posiada własną hierarchię z sukcesją apostolską, co daje możliwość sprawowania ważnych sakramentów przez duchowieństwo naszego Kościoła.