Intencje


“Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą.”

Mt. 7:7-8

W podanych poniżej intencjach modlimy się każdego dnia podczas modlitw wieczornych, oraz w każdą niedzielę polecamy je podczas Eucharystii.